Do bitwy zostało 8 dni.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Mława
NOVAGO
ENERGA
 Bitwa 2017 - Aktualności
   WIESŁAW OLCZAK - Doświadczenie procentuje
Nie ukrywam, że najbardziej utkwiła mi w pamięci pierwsza „Mława”. To było wówczas coś wyjątkowego ze względu na samą lokalizację – miejsce jest historyczne, użyte są oryginalne schrony bojowe. Teren jest wyjątkowy również ze względu na swoją obszerność. Tutaj rzeczywiście można zaobserwować zarówno wielu ludzi, jak i dużo sprzętu. To naprawdę bardzo ciekawa sprawa, unikalna na skalę krajową. Właśnie to miejsce stanowi o wyjątkowości imprezy. Sprzęt i pirotechnikę można bowiem spotkać wszędzie – lepsze lub gorsze, w zależności od nakładów finansowych oraz możliwości i założeń scenariusza. Miejsce jest jednak wyjątkowe właśnie ze względu na swoją autentyczność.
W samej organizacji rekonstrukcji natomiast największym wyzwaniem jest pozgrywanie wszystkich elementów w czasie i w konkretnych miejscach. To niewątpliwy kłopot, gdyż uczestników jest bardzo dużo – razem z rekonstruktorami cywilnymi blisko trzysta osób – ale radzimy sobie. Doświadczenie zebrane z dotychczasowych dziewięciu lat procentuje.
Uważam, że rekonstrukcje powinny być nadal organizowane. Najlepszym uzasadnieniem jest liczba osób, które na nie przyjeżdżają. To są dziesiątki tysięcy ludzi. To jest wydarzenie, które ściąga wielu, i to z różnych zakątków kraju. Zarówno piątkowa impreza w mieście, jak i ta w Uniszkach – towarzyszy im bardzo duże zainteresowanie widzów. Zdecydowanie warto to kontynuować.
Wiesław Olczak, prezes Stowarzyszenia Historycznego „Pionierzy 40 pułku piechoty Dzieci Lwowskich”
Data wpisu: 17-08-2017r. powrót   
 
   Jeśli zdrowie dopisze, major Józef Węgiel będzie na rekonstrukcji
Przed nami jubileuszowa, dziesiąta Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą. Burmistrz Sławomir Kowalewski i płk Janusz Wiatr zaprosili na uroczystości do Mławy i Uniszek Zawadzkich ostatniego żyjącego weterana walk na przedpolach miasta z września 1939 r. – majora Józefa Węgiel.
Z synem kombatanta rozmawiał telefonicznie burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Zachęcił całą rodzinę do przyjazdu do Mławy i Uniszek Zawadzkich na dwudniowe obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą. Jak podkreślił, w tym roku nabiorą one wyjątkowego charakteru, gdyż pierwszego dnia – w piątek 25 sierpnia – na Starym Rynku swoje święto będzie obchodzić zaprzyjaźniona z miastem 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, kontynuująca tradycje 20 Dywizji Piechoty, w której walczył sam mjr Węgiel. – To dla nas wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie, ale myślę, że sobie poradzimy – mówił burmistrz.
Jak się dowiedział z rozmowy, mjr Józef Węgiel, który do naszego miasta ma wielki sentyment, cały czas interesuje się Mławą i o nią dopytuje. Syn zapewnił, że jeśli tylko żołnierzowi 20 DP zdrowie dopisze, przyjedzie z rodziną na mławskie obchody i rekonstrukcję. Możemy mieć nadzieję, że już po raz trzeci na rekonstrukcji zobaczymy bohatera spod Mławy, tym bardziej że obecnie cieszy się dobrą formą i humorem. – Będzie to dla nas wielkie szczęście i zaszczyt, jeśli będziemy mogli się spotkać – zapewnił Sławomir Kowalewski.
Razem z dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Januszem Wiatrem podpisał oficjalne zaproszenie dla obchodzącego niedawno 103. rocznicę urodzin majora. Bardzo liczymy na jego przybycie.
KN / UMM
Data wpisu: 16-08-2017r. powrót   
 
   Jak co roku Poczta Polska S. A. promuje mławską bitwę
Poczta Polska S.A. przygotowuje na jubileuszową, X Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą ofertę promocyjną. Dostępna będzie nowa kartka pocztowa, znaczek pocztowy personalizowany oraz okolicznościowa pieczęć. Przedstawiamy Państwu wizualizację przygotowaną przez pracowników Poczty Polskiej.

Na polu bitwy zostanie przygotowane stoisko Poczty Polskiej, gdzie dostępne będą inne upominki filatelistyczne. Stoisko poczty zawsze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, odwiedzający z chęcią wysyłają pozdrowienia z pola bitwy, korzystają z okolicznościowych datowników. Zapraszamy na stoisko Poczty Polskiej i w tym roku.

Data wpisu: 16-08-2017r. powrót   
 
   JANUSZ WIATR - Spadkobiercy „Żelaznej Dywizji”
- Poprzez promowanie armii pragniemy utrwalać aprobujący stosunek do żołnierza, jak również prestiż i system wartości  z nim związany, czyli braterstwo, honor, odwagę i patriotyzm – mówi płk. Janusz Wiatr. Z dowódcą zaprzyjaźnionej z Miastem Mława 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, organizującej w tym roku w naszym mieście swoje święto, rozmawiamy o tradycjach 20 Dywizji Piechoty, promocji wojskowości i rekonstrukcjach bitwy pod Mławą.
Cały wywiad - w pliku poniżej
Załączniki:
1)   Wywiad z płk. Januszem Wiatrem - Dowówcą 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
Data wpisu: 16-08-2017r. powrót   
 
   ARTUR RYFIŃSKI - Przejmująca i żywa lekcja historii
 Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą to jedno z największych w ciągu roku przedsięwzięć pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Za nami już 9 rekonstrukcji i 9 policyjnych akcji, podczas których z troską i zaangażowaniem dbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników tak ważnej dla naszego miasta uroczystości. Za każdym razem mogliśmy też liczyć na ogromne wsparcie ze strony sąsiednich jednostek Policji.

Bitwa pod Mławą to dla nas nie tylko czas wytężonej pracy, ale moment przejmującej i wciąż żywej lekcji historii – w którą także jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Nasi policjanci - rekonstruktorzy są na polu bitwy, a rekonstrukcje historyczne stały się dla nich życiową pasją. Odwiedzają nas także policjanci działający w grupach rekonstrukcji historycznej z całej Polski. Jest w tym wszystkim coś wyjątkowego i wzruszającego. Jest w tym duch patriotyzmu i naszej policyjnej służby.

Komendant Powiatowy Policji w Mławie

insp. Artur Ryfiński
Data wpisu: 16-08-2017r. powrót   
 
   Utrudnienia w ruchu podczas uroczystości bitewnych

 W związku z organizacją uroczystości związanych z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz Świętem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zamknięte dla ruchu kołowego będą następujące ulice:

 • w dniu 24 sierpnia (czwartek) - Stary Rynek od strony MDK od godz. 8.00;
 • w dniu 25 sierpnia. (piątek) - Stary Rynek (wokół rynku), ulice: Chrobrego, 3 Maja, Spichrzowa, cześć ulicy Płockiej (od Spichrzowej do Szewskiej), 18 Stycznia (do Placu 1 Maja), od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Jednocześnie informujemy, iż uzyskaliśmy pozwolenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zamknięcie wschodniej pierzei Starego Rynku dla ruchu tranzytowego drogą wojewódzką nr 544. Wyznaczone i oznakowane zostaną objazdy.

 • w dniu 26 sierpnia (sobota) - droga gminna w Uniszkach Zawadzkich za polem bitwy w kierunku Windyk.

Za utrudnienia w ruchu, które będą miały miejsce serdecznie przepraszamy.

Data wpisu: 14-08-2017r. powrót   
 
   Regulamin imprezy X Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą

1. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Mława, siedziba organizatora: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

2. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czas trwania imprezy masowej od 14.00 - 18.00.

3. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do:

 •     bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów i spikera prowadzącego imprezę,
 •     zachowywanie się w taki sposób, aby nie szkodził, ani nie zagrażał bezpieczeństwu     innych,
 •     przestrzeganie zakazu wkraczania na teren wytyczony ogrodzeniem tymczasowym,
 •     poszanowanie mienia publicznego oraz poszanowania zieleni,
 •     parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych,
 •     w przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na parking policyjny.

4. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym

przez oznakowane służby porządkowe.

5. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do opuszczenia imprezy na polecenie służb porządkowych w przypadku braku uprawnień do przebywania  lub zakłócania porządku

6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia przez widzów:

 •     broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 •     butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
 •     fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych,  środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

7. Zabrania się wprowadzania zwierząt, a w szczególności psów.

8. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione  (łańcuchy, noże, kije, pałki, itp.) podlegają konfiskacie.

9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na imprezę.

10. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia terenu, na którym odbywa się impreza.

11. Zabronione jest rzucanie wszelkich przedmiotów mogących spowodować obrażenia ciała innych uczestników imprezy.

12. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy bezzwłocznie udać się do wyjścia ewakuacyjnego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób nie stosujących się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia.

14. Osoby wchodzące na teren imprezy winne są zapoznać się z przepisami porządkowymi dotyczącymi tego obiektu.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

16. Kto nie wykonuje polecenia organizatora lub służby porządkowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych podlega karze grzywny (Dz. U. z 2017 r poz. 1160).

17. Wejście na teren imprezy, oznacza bezwzględną akceptację powyższego regulaminu.

Data wpisu: 14-08-2017r. powrót   
 
   ZBIGNIEW KĄPIŃSKI – Scena pożaru była wyjątkowa
Rekonstrukcja bitwy pod Mławą i inscenizacja nalotu bombowego na Mławę to wyśmienite działania, które rozpowszechniają  wiedzę o bohaterskiej walce żołnierzy o północną granicę Rzeczypospolitej w pierwszych dniach września. Przypominają światu, że wojna 1939 r. rozpoczęła się właśnie tu i że mieszkańcy Mławy oraz jej okolic byli wśród ludności, która jako pierwsza doświadczyła jej okrucieństwa. Są także należnym hołdem składanym poległym tu żołnierzom.                                   
Zapytany o to, jak postrzegam owe widowiska przez pryzmat minionych 10 lat, uważam, że każda edycja miała wyjątkowy charakter. Na szacunek i podziw zasługuje aktywny udział w tym przedsięwzięciu mieszkańców Mławy w różnym wieku, zarówno kobiet i mężczyzn, jak też dzieci i młodzieży, działających w grupach rekonstrukcyjnych. W oczy rzuca się ich wielkie zaangażowanie. Widać, że robią to z pasją. Niewątpliwym walorem widowisk jest ich plenerowy charakter, który wywołuje niepowtarzalne i wyjątkowe emocje. To, co zwraca uwagę, to wysoki poziom organizacyjny, nacechowany dbałością o szczegóły. Ogromne wrażenie wywołują efekty pirotechniczne. Samoloty oddają właściwie atmosferę strachu. Niemiecki sprzęt pancerny i samoloty podkreślają przewagę sił III Rzeszy. Z racji wykonywanego zawodu doceniam też wysiłki organizatorów na rzecz bezpieczeństwa uczestników.
Jednak gdybym miał wskazać, które z dotychczasowych widowisk było dla mnie szczególnie wyjątkowe, wymienię inscenizację nalotu bombowego na Mławę w roku 2010.  Brali w niej udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie dysponujący wozem konnym z pompą ręczną z początków XX w., w zaimprowizowanej scenie gaszenia pożaru targowiska ulicznego, będącego efektem bombardowania. Zostałem wówczas poproszony o pomoc w zdobyciu historycznego sprzętu strażackiego, rekwizytów i mundurów przypominających te, które były używane w tamtym czasie. Z życzliwości dla tego szlachetnego przedsięwzięcia prośbę spełniłem najlepiej, jak umiałem. Scena gaszenia pożaru była dla mnie wyjątkowa, bo uzmysłowiła mi, jak w pierwszych dniach września mogła wyglądać, wywołana nalotami, sytuacja pożarowa w mieście. Zapewne panowała ogromna panika. W moich myślach pojawiały się pytania jak mogły wówczas wyglądać działania ratowniczo-gaśnicze. Wprawdzie strażacy mławscy dysponowali wówczas trzema samochodami strażackim, ale daleko im było pod względem technicznym do używanych współcześnie. Poza tym trzy wozy przy jednoczesności wielu zdarzeń to niewiele, a przecież nie mogli liczyć na wsparcie innych jednostek. Pożarom towarzyszyły zdarzenia o charakterze „katastrof budowlanych”. Zagrożenie dla strażaków było ogromne. W każdej chwili mogły runąć stropy czy ściany zbombardowanych budynków. W mojej głowie pojawiały się kolejne pytania. Czy strażacy mieli skąd czerpać wodę do celów gaśniczych? Jak, tuż po zakończonym bombardowaniu, wyglądała pomoc osobom rannym? Jako strażak spotykam się z wieloma tragicznymi w skutkach zdarzeniami, ale te w warunkach wojennych na pewno były szczególnie tragiczne.
Mławskie inscenizacje i rekonstrukcje wiele uczą i skłaniają do głębokich refleksji. Zróbmy wszystko, aby żyć w pokoju !

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
st. bryg. Zbigniew Kąpiński
Data wpisu: 11-08-2017r. powrót   
 
   Sławomir Cisowski - Inscenizacja historyczna

We wrześniu 1939 roku na przedpolach Mławy żołnierze Wojska Polskiego stawili czoła niemieckim najeźdźcom. Przez cztery dni skutecznie powstrzymywali przeważające siły wroga, zatrzymując ich marsz na Warszawę. Niemcom nie udało się przełamać dobrze przygotowanej i bohatersko bronionej polskiej pozycji umocnionej. Walczyli tam żołnierze 20 Dywizji Piechoty, która po tej bitwie została nazwana przez niemieckich dowódców „Żelazną Dywizją”.

Jak wyglądały przygotowania do obrony?

Kto walczył na Pozycji Mławskiej?

Jakie emocje towarzyszyły bohaterskim obrońcom?

Jak wojna dotyka zwykłych ludzi?

Próbą odpowiedzi na te pytania jest rekonstrukcja historyczna „Bitwa pod Mławą” jaka rozgrywa się na polu bitwy w Uniszkach Zawadzkich  ... od dziesięciu lat. Tak, dziesięć lat. Dziesięć lat pokazywania i popularyzacji historii, przywracania pamięci o ludziach i wydarzeniach, jakie miały miejsce na ziemi mławskiej.

 Byłem na wszystkich „Mławach”, co roku było słychać mój komentarz w trakcie inscenizacji, a niektórzy mówią nawet o mnie „głos z pola bitwy”. To zaszczyt brać udział w takim przedsięwzięciu, wydarzeniu, które jest efektem pracy wielu przyjaciół, wynikiem podchwycenia idei, jaka zrodziła się w głowie Witka Lemańskiego, a została przekuta przez miejscowy samorząd i lokalnych pasjonatów w coś wyjątkowego. To nie jest event zrobiony „na zlecenie”, to wielka zbiorowa inicjatywa, w której każdy z organizatorów ma swój wkład w powodzenie przedsięwzięcia. To widowisko istniejące także dzięki dziesiątkom tysięcy widzów, którzy wytrwale, co roku odwiedzają pole bitwy właśnie tego dnia, kiedy my rekonstruktorzy stajemy do „walki”.

Nie sposób wymienić wszystkich dobrych ludzi, których cierpliwość, pomysłowość i zaangażowanie stanowiło i stanowi siłę napędową „Bitwy pod Mławą”. Nie chciałbym urazić nikogo, kto miał lub ma swój wkład w sukces tego przedsięwzięcia, po prostu takich osób jest bardzo wiele. Nie chcę też wartościować roli poszczególnych współtwórców, którzy mieli swój udział w powstawanie zjawiska, jakim jest Mława, bo nie ma to głębszego sensu. Uważam, że każdemu, kto przyczynił się w ten czy inny sposób, należy się uznanie za wkład wniesiony w tworzenie swoistej marki tego niezwykłego widowiska.


Ten pierwszy raz...

Przez minione lata uczestniczyłem w procesie powstawania tego wydarzenia. Tworzyłem scenariusze, reżyserowałem i komentowałem tę niezwykłą inscenizację. Dziś przyjeżdżam do Mławy jako do miejsca, które dobrze znam, a ludzie, z którymi przychodzi mi tworzyć to widowisko, znają mnie. Jednak pamiętam ten pierwszy raz ...

 Nasza rekonstruktorska „paczka” robiła różne inscenizacje wcześniej, jednak Mława była pod wieloma względami wyzwaniem szczególnym. Prawdziwy schron bojowy, prawdziwe pole bitwy, prawdziwy samolot, no i przede wszystkim  prawdziwe dystanse… mniej umowności, więcej realizmu. Do tego wszystkiego założeniem był, poza elementami militarnymi, znaczny udział miejscowych uczestników w charakterze „ludności cywilnej”. Pierwsze uzgodnienia, rekonesanse, przymiarki to było wzajemne „rozpoznanie bojem”.

Od razu było widać, że podejście miejscowych organizatorów jest bardzo poważne. Nie było miejsca na „jakoś to będzie”. Różnie w polskiej rekonstrukcji bywało,  jednak w Mławie i Uniszkach Zawadzkich przygotowanie pola, jak infrastruktury i miejsc dla widowni to była prawdziwa operacja logistyczna. W Mławie? Tak, w mieście też, bo od początku „bitwa” łączyła się z widowiskiem „nalot”, co stanowiło konieczność przeprowadzenia dodatkowych przygotowań rekonstrukcyjnych. I oto nadszedł ten dzień, eleganckie oficerki do munduru przedwojennego policjanta ledwo weszły na moje solidne łydki, zapiąłem haftkę po szyją i ruszyłem „w bój”. Rekonstruktorzy militarni i ludność cywilna stanęli w gotowości. Zakończyła się oficjalna uroczystość ceremonialna, zabrzmiała muzyka, wypowiedziałem pierwsze słowa komentarza… przenieśliśmy się w czasie, zarówno uczestnicy jak i publiczność. Przez kilka długich chwil na mławskim rynku znów był rok 1939. W równej mierze osoby w mundurach historycznych i kostiumach cywilnych oraz widzowie doświadczyli niezwykłego… poczucia nieuchronności losu i grozy wojny.

Potem nadszedł dzień drugi, dzień „Bitwy pod Mławą”. Zawsze gdy jedzie się zrobić inscenizacje, człowieka gryzą wątpliwości. Czy przyjdą? Czy ich to zainteresuje? Potem trzeba sobie postawić pytanie: Czy wszystko jest dobrze i bezpiecznie przygotowane? Zaś kolejnym etapem jest czekanie, aż życie nam odpowie na wcześniej postawione pytania. Co innego ograniczona przestrzeń rynku, a co innego wielkie pole, nad którym ma jeszcze latać samolot. Na szczęście moje oficerki już się dopasowały, na wszelki wypadek nie zdjąłem ich na noc, żeby nie mieć rano trudności z założeniem. Odpadł jeden problem. Dyplomatycznie nie wspomnę, ile problemowych kwestii trzeba było rozwiązać do czasu rozpoczęcia „bitwy”. Pamiętam jedno podstawowe utrudnienie, pole było wielkie i wszędzie było daleko. Jednak nadeszła godzina „walki”, zabrzmiała muzyka, wypowiedziałem słowa komentarza… znów zaczęła się dziać historia. Wszyscy uczestnicy wykazali tak wielkie zaangażowanie, nikt wcześniej nie widział w Polsce tak emocjonalnego pokazania tragedii ludności cywilnej i takiego nalotu.

 „Mława” się obroniła… nie tylko jako widowisko, ale także wydarzenie żywej historii. Pewien sposób pokazania historii, jaki miał miejsce w trakcie widowisk w Mławie i Uniszkach Zawadzkich, zaczęto naśladować na innych inscenizacjach, zapraszano mławskich rekonstruktorów ludności cywilnej do udziału w widowiskach na terenie całego kraju. Ten poziom zaangażowania, a wręcz entuzjazmu, tchnął pewną nową energię w rekonstrukcję historyczną. Tutaj, w Mławie, zadziały się rzeczy praktycznie niemożliwe do pokazania w innym miejscu lub w innych okolicznościach. To tu, gdy na Rynek, w szyku defiladowym, wkroczył niemiecki Wehrmacht, kobieta-widz dała lekcję patriotyzmu, rzuciła się ratować zdeptana polską flagę, zanim zdążyli to zrobić rekonstruktorzy, mający odegrać tę scenę. To tu, na polu w Uniszkach Zawadzkich polski schron bojowy co roku broni się przed przeważającymi siłami wroga, dając świadectwo chlubnej historii polskiego oręża.

Staramy się zaskoczyć widzów

Stało się, widowisko wpisało sie w kalendarz polskiej rekonstrukcji historycznej. Kolejne lata to właśnie swoista ewolucja mławskiej inscenizacji. Zwiększyła się liczba uczestników, pole bitwy też stało się znacznie większe, jednak zawsze celem widowiska było pokazanie historii tak jak ją zapamiętali ludzie, w oparciu o relacje i wspomnienia. Dlatego rozmowy z weteranami bitwy i opowieści przyniesione z domów uczestników rekonstrukcji stanowią ważny element przygotowań. Tak samo istotne są, w towarzyszącym rozgrywającej się akcji komentarzu, fragmenty przekazów odnoszących się do konkretnych chwil walki.

Ponieważ siłą rzeczy „pole bitwy” znajduje sie zawsze w tym samym miejscu, co roku staramy się nieco zaskoczyć widzów, uwypuklając różne epizody walk, pokazując co raz to inny sprzęt historyczny, czy dodając do widowiska element pokazu wyszkolenia wojskowego. Ważne też są elementy służące przybliżeniu mało znanych aspektów bitwy, jak obecność żołnierzy - Białorusinów w Wojsku Polskim. Ogromną rolę odgrywa w tym jednodniówka „Kurier z Pola Bitwy”, prezentując wiele informacji historycznych oraz pokazując proces przygotowania przedsięwzięcia i zwracając uwagę na różne ciekawostki, a także dostarczając informacje organizacyjne, ważne dla widzów.

Warstwa inscenizacyjna także ewoluuje i jest wzbogacana oraz zyskuje nowe elementy. Zmieniająca się, efektowna oprawa pirotechniczna, z którą zsynchronizowany został pokaz akrobacyjny zespołu samolotów, to jedna z wizytówek tego widowiska. Bo „Mława” cały czas pozwala odnaleźć widzom coś nowego, nawet tym, którzy są na niej kolejny raz

Zobaczyć, usłyszeć i poczuć historię

Na polu w Uniszkach Zawadzkich, dzięki wysiłkowi rekonstrukcyjnych pionierów, autentyczny schron bojowy został otoczony liniami transzei i zasiek. Ciekawe ukształtowanie miejsca rekonstrukcji pozwala na realistyczne pokazanie walki. Niemieckie oddziały wychodzą na rubież z odległego lasu, pokonują rozległe pole i trafiają na zamaskowane polskie pozycje. Miejsce pozwala na wykorzystanie wozów bojowych, w sposób umożliwiający zaprezentowanie ich dynamiki i manewrowości. Efekty pirotechniczne zapewniają wyjątkowe odczucia, dosłownie uderza żar płonących wiejskich zabudowań oraz czuć potęgę podmuchów artyleryjskiego ostrzału czy lotniczego bombardowania. Jednak przede wszystkim w tym miejscu rekonstruktorzy mają okazję przeżyć trudy zażartego starcia odgrywanego na prawdziwym polu bitwy, zaś widzowie dzięki realizmowi tego miejsca mogą w pełni poczuć smak żywej historii. Zobaczyć, jak walczył i zwyciężał polski żołnierz w 1939 roku. Co roku świadkami inscenizacji historycznego starcia stają się dziesiątki tysięcy ludzi i to jest najlepszy dowód, że „Mława” skutecznie się broni i zdobywa zainteresowanie publiczności.

 Dzisiaj pole bitwy nie wydaje mi się już tak duże jak za pierwszym razem. Nie wiem ile razy, przez te minione lata, przemierzyłem je pieszo lub na quadzie. Gdy w końcu sierpnia stawiamy się na polu, wiemy, że każdy ma do zrobienia swój „kawałek” widowiska, ale jedynie poprzez współpracę osiągniemy cel, bo jest to możliwe tylko przy zgranym działaniu zespołowym. To pole jest zbyt duże, by stać się sceną dla jednego aktora ...

 Mławskie widowisko stało się niewątpliwie największym przedsięwzięciem rekonstrukcyjnym poświeconym upamiętnieniu historii Kampanii Wrześniowej. Przez minione lata zasługą organizatorów i uczestników jest stworzenie inscenizacji pozwalających pokazać zarówno obraz walki, jak też dramat ludności cywilnej, dotkniętej przez wojenną pożogę. Bo tylko w trakcie rekonstrukcji historię można zobaczyć, usłyszeć i poczuć… dosłownie. Zresztą o czym tu więcej pisać? Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów. Pozwól sobie zapewnić niesamowite wrażenia jak żar pożarów, podmuchy wybuchów czy drżenie ziemi pod gąsienicami czołgów. To trzeba zobaczyć, tutaj trzeba przyjechać, by dotknąć przeszłości.

 Jednak w Mławie jest też coś więcej, co wyróżnia to wydarzenie. „Pole bitwy” ma przyjazne zaplecze, oglądamy widowisko po zaparkowaniu samochodu na przygotowanym parkingu, z profesjonalnie przyszykowanych trybun lub zza fachowo postawionych ogrodzeń, przy dobrym nagłośnieniu. „Bitwa” nie jest dodatkiem do oficjalnych uroczystości, jest ich integralną i dominującą częścią. Co ważne, całemu przedsięwzięciu towarzyszy „dobra energia”. Tutaj organizatorzy „nie muszą” tylko „chcą” dać wszystkim prawdziwy kawałek lokalnych dziejów i starają się to zrobić jak najlepiej. Po prostu inaczej nie wypada, gdy robi się inscenizację na autentycznym polu bitwy, w miejscu gdzie walczyli prawdziwi bohaterowie.

 

 

Data wpisu: 10-08-2017r. powrót   
 
   10 Rekonstrukcji – NASZE WSPOMNIENIA

W tym roku organizujemy jubileuszową – 10. Rekonstrukcję bitwy pod Mławą. Z tej okazji poprosiliśmy różne osoby związane z jej organizacją o refleksje na temat mławskiego przedsięwzięcia. Przeprowadziliśmy cztery wywiady – z Burmistrzem Miasta Mława – Sławomirem Kowalewskim – inicjatorem i organizatorem rekonstrukcji, z insp. Witoldem Lemańskim – Komendantem Powiatowym Policji w Żurominie, jej pomysłodawcą, Pawłem Rożdżestwińskim – koordynatorem działań rekonstrukcyjnych oraz płk. Januszem Wiatrem – dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, której święto w tym roku organizujemy w Mławie.

Systematycznie będziemy zamieszczać materiały opatrzone wspólnym logo „10 Rekonstrukcja – NASZE WSPOMNIENIA”. Zachęcamy do lektury.

Magdalena Grzywacz/RP UMM

Data wpisu: 10-08-2017r. powrót   
 
   Ułatwienia w transporcie na pole bitwy dla kombatantów i osób z niepełnosprawnością

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz kombatantów przewidziane są ułatwienia w dotarciu na widownię na pole bitwy oraz  przewidziana jest specjalna linia autobusowa, która dowiezie chętnych do Uniszek Zawadzkich. Osobom z niepełnosprawnością oraz kombatantom przydzielone zostanie specjalne miejsce na widowni. Wystarczy wysłać zgłoszenie.

Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz kombatanci, którzy posiadają swój środek lokomocji prosimy o kontakt. Otrzymają „kartę wjazdową" na samochód na pole bitwy, który będzie mógł wjechać pod samą widownię oraz otrzymają wejściówkę do zamkniętej strefy.

Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Mława, tel. 236546433 e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym w załączeniu oraz w Urzędzie Miasta Mława.

Załączniki:
1)   Formularz zgłoszeniowy, osoby z niepełnosprawnością, kombatanci
Data wpisu: 09-08-2017r. powrót   
 
   Czy masz już akredytację na bitwę?
Jeśli jesteś dziennikarzem, fotoreporterem lub operatorem kamery i reprezentujesz jakiś tytuł prasowy albo grupę rekonstrukcyjną, zachęcamy Cię do przyjazdu na X Rekonstrukcję bitwy pod Mławą.

Od 2008 roku samorząd Mławy organizuje jedno z największych widowisk historycznych w Europie, jedyne, które odbywa się w oparciu o oryginalne fortyfikacje. Twórcy widowiska dołożyli starań, aby zachować rzeczywiste odległości i realne sceny bitwy, która rozgrywała się w pierwszych dniach września 1939 roku.

Rekonstrukcyjny horyzont uchodzi za jeden z najciekawszych w kraju. Jest niezmącony współczesnością. W 2013 roku Urząd Miasta Mława wydał rekordową liczbę 146 akredytacji reporterskich.

W tym roku powracamy do dwudniowej formuły obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. 25 sierpnia od godziny 17:00 zaplanowano oficjalne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w centrum Mławy.  Rozpocznie je uroczysty apel z okazji święta 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, spadkobierczyni 20 Dywizji Piechoty walczącej w 1939 roku pod Mławą. Następnie zaprosimy widzów na teatr żywy na ulicy z cyklu „Nalot bombowy na Mławę”. W tym roku powrócimy do formuły realistycznego widowiska, przedstawiającego dramat mieszkańców przygranicznego, wielokulturowego miasteczka w 1939 roku.

Dzień później, 26 sierpnia, na polu bitwy pod Mławą w Uniszkach Zawadzkich (około 3 km od Mławy na północ przy DK nr 7) zobaczymy ponad 300 rekonstruktorów, którzy wcielą się w żołnierzy polskich, niemieckich oraz ludność cywilną. Widzowie zobaczą w akcji samoloty, czeskie Zliny, wyglądem i techniką przypominające Messerschmitty BF 109, czołgi i wozy pancerne z epoki. MILITARY ART. Sp. z o.o. – odpowiedzialna w tym roku za techniczną organizację rekonstrukcji - zadbała o to, by na polu bitwy pod Mławą można było zobaczyć najbardziej interesujące momenty 4 dni walk, które przed 78 laty toczyły się dokładnie w tym samym miejscu. Piknik militarny rozpocznie się o 10:00, od 15:00 – widowisko historyczne X Rekonstrukcja bitwy pod Mławą, następnie dynamiczny pokaz współczesnych pojazdów pancernych oraz koncert zespołu Forteca.

Wniosek o akredytację oraz regulamin ich przyznawania dostępne są w załączonych plikach. Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres krzysztof.napierski@mlawa.pl

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM
Załączniki:
1)   Regulamin przyznania akredytacji
2)   Wniosek o akredytację
Data wpisu: 04-08-2017r. powrót   
 
   Mławska tablica w Sali Tradycji bartoszyckiej brygady
W tym roku podczas obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą będziemy obchodzili święto bartoszyckiej brygady. Z tej okazji w piątek, 25 sierpnia odbędzie się uroczysty Apel w którym wezmą udział dowódca brygady płk dypl. Janusz Wiatr, byli dowódcy, żołnierze służący w Bartoszycach, w Morągu, pracownicy cywilni brygady oraz wielu zaproszonych gości. Święto brygady Decyzją Ministra Obrony Narodowej przypada 3 września. W tym roku zostało połączone z mławskimi obchodami.

20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana kultywuje tradycje 20 Dywizji Piechoty walczącej pod Mławą. W jednostce w Bartoszycach znajduje się Sala Tradycji.

W ostaniem czasie sala przeszła sporą transformację. Zmiana związana była z przeprowadzonym w ubiegłym roku remontem tej części budynku. Skupiono się na dostosowaniu funkcji pomieszczeń kondygnacji do szerokiego zaprezentowania historii i tradycji jednostki, ale też miast i regionów, z którymi jednostka jest nierozerwalnie złączona. Mława wraz z jej wojenną historią stanowi matecznik wojskowej tradycji i obecnie ważny, wspierający żołnierzy Brygady partner społeczny. W Sali Tradycji z dumą prezentowani są postacie poprzedników, z sylwetką płk. Lawicza-Liszki dowódcy 20 Dywizji Piechoty, jej żołnierzy oraz przeszłość i teraźniejszość miasta i jej mieszkańców.

Do Sali Tradycji przygotowane zostały promocyjne tablice Mławy, Bartoszyc i Morąga - współpracujących ze sobą miast, których wspólnym elementem, łącznikiem jest 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana oraz jej historia i teraźniejsza współpraca. Na tablicach znalazły się aktualne informacje, ciekawostki o historii miast oraz ważnych wywodzących się postaciach. Jest fragment "Legendy o Mławie". Znalazła się również informacja na temat Bitwy pod Mławą oraz mapa rozmieszczonych wojsk z września 1939 roku. Jest także tablica poświęcona dowódcy - płk Wilhelma Lawicz Liszki, zaaranżowane pozycje strzeleckie, historyczne zdjęcia i informacje.

Planem tej prezentacji stała się nie tylko sama sala, w której prezentowane są główne treści opisane w wojskowej instrukcji, ale każda część obiektu, która stanowić ma wprowadzenie i rozszerzenie istotnych i stale poszerzanych treści. W planach dalszego działania Brygady znalazło się również zorganizowanie muzeum regionów, w którym prócz historii wojskowości znajdą swoje miejsce historie ludzi i miejsc, z których wyrosły dzisiejsze Bartoszyce, Mława i Morąg. Twórcami obecnych przeobrażeń są, wspierani przez przedstawicieli urzędów miast, żołnierze i pracownicy Sekcji Wychowawczej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej mjr rez. Dariusz Osowski, chor. Mikołaj Błogosławski, sierż. Krzysztof Matczak, st. szer. Paweł Spała, p. Danuta Glińska, p. Tomasz Kowalski.

Przedstawiciele jednostki zapraszają mieszkańców Mławy oraz gości do odwiedzenia obiektów. Warto zwiedzić nasze partnerskie miasto i w jednostce wojskowej zobaczyć mławskie elementy.

Data wpisu: 04-08-2017r. powrót   
 
   Za miesiąc Święto 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz X Rekonstrukcja Bitwy Pod Mławą
X Rekonstrukcja Bitwy pod Mława oraz Święto Bartoszyckiej Brygady zbliżają wielkimi krokami. Trwają przygotowania, ustalanie szczegółów dotyczących przygotowania pola bitwy, techniki, promocji. Przekazujemy Państwu program, który został już ostatecznie zatwierdzony przez Samorząd Miasta Mława, 20 Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną oraz jednostki współpracujące.

OBCHODY 78. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I BITWY POD MŁAWĄ

ŚWIĘTO 20 BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

25 sierpnia 2017 r. (piątek)

Centrum Miasta

godz. 17.00 – UROCZYSTY APEL Z OKAZJI OBCHODÓW 78. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I BITWY POD MŁAWĄ ORAZ ŚWIĘTA 20 BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

 • Przyjęcie meldunku
 • Wręczenie wyróżnień żołnierzom i pracownikom wojska oraz przedstawicielom Miasta Mława z okazji upamiętnienia rocznicy Bitwy o Mławę
 • Przemówienia okolicznościowe
 • Apel Pamięci
 • Salwa Honorowa
 • Pokaz musztry paradnej
 • Defilada pododdziałów kompanii honorowej oraz pododdziałów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

- Inscenizacja nalotu bombowego na Mławę - teatr żywy na ulicy – widowisko plenerowe

- przejście z zapalonymi zniczami do parku miejskiego

- koncert piosenek patriotycznych na Estradzie w Parku Miejskim w wykonaniu Pawła Stawińskiego

 

26 sierpnia 2017 r. (sobota)

Pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich

od godz. 10.00 – Piknik militarny. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego

od godz. 12.00 – występy na scenie, zespoły z Klubu Wojskowego z Bartoszyc oraz z Miejskiego Domu Kultury w Mławie

godz. 15.00 - WIDOWISKO HISTORYCZNE X REKONSTRUKCJA BITWY POD MŁAWĄ
z udziałem grup rekonstrukcji historycznych wojskowych oraz ludności cywilnej

KONCERT ZESPOŁU FORTECA


27 sierpnia 2017 r. (niedziela)

Estrada w Parku Miejskim

godz. 17.00 – występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego


1 września 2017 r. (piątek)

Pomnik Piechura

godz. 18.00

- Polowa Msza św.

- Złożenie kwiatów pod Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich

- zapalenie 864 zniczy pod Pomnikiem Piechura, upamiętniających ofiary Bitwy pod Mławą

Data wpisu: 31-07-2017r. powrót   
 
   Dlaczego warto przybyć na tegoroczną rekonstrukcję? Święto Brygady i inne atrakcje

Tegoroczne uroczystości już przygotowywane przez setki osób będą podobne do wcześniejszych, ale nie zabraknie nowych elementów, które urozmaicą widowisko. Oficjalne uroczystości 78. rocznicy II wybuchu wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą odbędą się w piątek, 25 sierpnia z udziałem kompanii honorowej oraz żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Bartoszycka Brygada będzie obchodziła w Mławie swoje coroczne święto!

Minister Obrony Narodowej z dniem 15 lipca 1995 roku polecił 20 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:

 • 2 Dywizji Litewsko- Białoruskiej 1918-1920,
 • 20 Dywizji Piechoty walczącej pod Mławą,
 • przyjąć nazwę „BARTOSZYCKA" oraz imię Hetmana Wincentego Gosiewskiego
 • doroczne święto obchodzić w dniu 3 września.

Wspólną decyzją dowódcy jednostki płk dypl. Janusza WIATRA oraz burmistrza Sławomira Kowalewskiego święto brygady w 2017 roku odbędzie się w Mławie.

Z tej okazji w piątek 25 sierpnia na mławskim rynku od godz. 17.00 odbędzie uroczysty Apel.

Na rynku oprócz kompanii honorowej, pocztów sztandarowych zobaczymy kilka pododdziałów wojska, orkiestrę garnizonową z Siedlec, razem około 200 żołnierzy.

Od godz. 10.00 będzie trwał piknik militarny na który już zapraszamy koneserów i pasjonatów wojskowych. Co zobaczymy na pikniku? AHS Kraba z Węgorzewa, czołg 2A5 Leopard z jednostki z Wesołej, czołg PT-91 Twardy z Braniewa, Skorpion 3, z Bartoszyc przyjedzie BWP – 1, BRDM – 1 Szakal, sekcja strzelców wyborowych, drużyna zmechanizowana.

Niebywałą atrakcją będzie pokaz musztry paradnej - to szczególna odmiana musztry opracowywana na potrzeby pokazów publicznych.

Inscenizacja nalotu bombowego na Mławę odbędzie się w tradycyjnej formule. Reżyserem tegorocznego widowiska jest Mariusz Tarnożek. W domu kultury odbyły się już pierwsze warsztaty.

Drugiego dnia obchodów również nie zabraknie atrakcji. Piknik Militarny będzie trwał od godzin porannych. Przy strefie gastronomicznej ustawiona zostanie scena gdzie od południa będą odbywały się koncerty. Poza mławskimi występami zobaczymy grupę dzieci z Klubu Wojskowego z Bartoszyc, które zaprezentują nam program żołnierski, a dorośli coverowy program zespołu The Shadows.

A po rekonstrukcji na scenie zaprezentuje się zespół historyczno – patriotyczny FORTECA. To formacja z ciekawym pomysłem na muzykę. Rockowo - metalowe brzmienie z dynamicznymi rytmami i melodyjnymi solówkami wprost idealnie wpasowało się w docelowy przekaz. A nie jest on banalny. Początkowo grupa czerpała teksty z bogatej twórczości poetów tworzących w okresie II wojny światowej, tj.: K.K. Baczyński, W. Broniewski, czy F. Konarskiego, od kilku lat tworzą własne teksty. Historia okresu okupacji jest jedynym motywem ich twórczości.

FORTECA o sobie: "Nie chcemy, aby patriotyzm był pojmowany jedynie jako martyrologia, czy gra polityczna. Jesteśmy patriotami i chcemy poprzez swoją twórczość pokazać, jakie wydarzenia i ich bohaterowie doprowadziły do miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Mamy nadzieję, że nasze utwory przybliżą Wam te losy. Patrzymy wstecz, ale także w przyszłość. To od nas, młodych ludzi zależy przyszłość naszej Ojczyzny, dlatego:
Nie pozwólmy Zapomnieć
Nie pozwólmy Przekłamać
Nie pozwólmy Powtórzyć"

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne obchody wybuchu II wojny światowej. W nowej formule rekonstrukcyjnej odbędą się już dziesiąty raz.

Data wpisu: 17-07-2017r. powrót   
 
© 2008 Copyright www.bitwa1939.mlawa.pl All Rights Reserved.