Do bitwy zostało -300 dni.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Mława
NOVAGO
 Szlak walk wrześniowych 1939
    

W 1979r. dla uczczenia 550 rocznicy istnienia miasta i 40 rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę, na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Mławie podjęto decyzję o wytyczeniu szlaków turystycznych wokół miasta tematycznie związanych z jego okolicami. Jeden z nich - pieszy o długości ok. 40 km przebiega głównie po linii obronnej i nosi nazwę Szlaku Walk Wrześniowych 1939 roku, oznaczony jest kolorem czerwonym.

Szlak Walk Wrześniowych 1939r.

Jest to szlak pieszy, mający swój początek w najbardziej reprezentatywnej części miasta – przy Ratuszu miejskim.
W tym to miejscu uwagę przykuwają secesyjne kamieniczki oraz Ratusz. Szlak biegnie przez ulice Mławy do Nowej Wsi, która znajduje się na drugim km trasy. Przy przystanku autobusowym szlak skręca w lewo i przecina linię kolejki wąskotorowej.
Po minięciu wsi trasa wiedzie przez rozległe łąki, z których widoczne są zalesione, malownicze wzgórza. Dalej trasa przebiega przez teren zalesiony, aż do wsi Sławogóra Stara, położonej w pobliżu Błot Niemyje. Szlak poprowadzony został skrajem lasu, gdzie znajdują się symboliczne mogiły żołnierzy poległych podczas walk wrześniowych 1939r. Następnie skręca do lasu
i wiedzie w kierunku wsi Windyki. Po prawej stronie widoczne są wzgórza, których wysokość osiąga 184 m npm. Od tego momentu trasa biegnie wzdłuż polskich linii obronnych z 1939r. Łatwo zauważalne stają się liczne bunkry z częściowo zachowanymi rowami strzeleckimi- odcinek umocnień broniony przez I Batalion 80 PP. Po przejściu ok. 1,5 km lasem sosnowym i wyjściu na skraj lasu widoczne są na polach dwa bunkry obronne. Pierwszy znajduje się przy drodze do Windyk, drugi zaś przy drodze Windyki - Mława. Szlak nie dochodzi do wsi Windyki a po przejściu ok. 0,5 km skręca na północ. Następnie wiedzie do wsi Uniszki Zawadzkie, gdzie przy trasie E-77 znajduje się Mauzoleum Żołnierzy Września - pomnik poświęcony poległym bohaterskim obrońcom z 20 DP Armii „Modlin".

Następnie trasa wiedzie przez niewielkie wzniesienia w kierunku wsi Krajewo, gdzie znajdują się malownicze oczka wodne otoczone bujną zielenią i lasem. W tym miejscu, we wrześniu 1939r. znajdowały się stanowiska obronne II Batalionu 80 PP pod dowództwem mjr L. Jędrzejczyka. Dalej lasem w kierunku Studzieńca, gdzie trasa wiedzie na południe i potem w kierunku północno-zachodnim w stronę wsi Zimnocha. Po drodze dostrzec można liczne schrony obronne, usytuowane na stokach zalesionych wzgórz. Przebiegały tutaj stanowiska obronne III Batalionu 80 pułku piechoty. Dalej szlak prowadzi droga polną w kierunku wsi Mławka, przecinając linię kolejową Mława - Działdowo.

We wsi Mławka w odległości 300 m od drogi głównej znajduje się cmentarz - Mauzoleum Żołnierzy Wehrmachtu - na którym spoczywają żołnierze niemieccy polegli podczas I i II wojny światowej. Dalej szlak przecina drogę Mława - Działdowo i ciągnie się wzdłuż rzeki Mławki w stronę Zalewu „Ruda", miejsca krajobrazowego z widocznymi bunkrami i stanowiskami I i II Batalionu 78 PP.
Idąc wzdłuż południowego brzegu zalewu, szlak przecina śluzę i wiedzie w kierunku Dwukół. Po minięciu zabudowań Nadleśnictwa Dwukoły zmierza do wsi Krępa, w której to znajduje się XIX-wieczny dwór murowany otoczony parkiem krajobrazom. Dworek stał się popularnym dzięki Marii Dabrowskiej i powieści „Noce i dnie". Dalej szlak biegnie drogą Krępa - Turza Mała, przebiegając wśród łąk i lasów, między malowniczymi wzgórzami moreny wołowej. Po przejściu przez wieś Turza Mała trasa wiedzie wzdłuż rzeki Mławki. Mijamy kolejne bunkry z wyraźną linią okopów, będącą linią obrony II Batalionu Obrony Narodowej. Od Słomki aż do Łomi szlak biegnie przez kompleks leśny, zaś dalej trasa wiedzie droga asfaltową w stronę Mławy. Po dojściu do drogi Mława- Sierpc należy udać się w kierunku na Wojnówkę, gdzie w odległości ok. 0,5 km od szlaku, na terenie dawnej żwirowni Kalkówka znajduje się Pomnik- Mauzoleum poświęcony pamięci 364 więźniów zamordowanych w dniu 18 stycznia 1945 roku przez Niemców.

Idąc drogą Sierpc - Mława dochodzimy do Mławy, gdzie przy ul Sienkiewicza mijamy kopiec poświęcony pamięci powstańców z 1863r. Na trasie szlaku, w parku miejskim znajduje się fontanna z legendarną Muławą oraz pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dalej trasa prowadzi ul. 3-go Maja i ul. Stary Rynek i kończy się przy pomniku Św. Wojciecha.

powrót  
 
© 2008 Copyright www.bitwa1939.mlawa.pl All Rights Reserved.